Søknad om kreditt for eingongsavgifta

Skjema

  • Skriv ut

Eingongsavgifta er ei avgift som må betalast ved førstegongs registrering av motorkøyretøy i Noreg.

Verksemder som importerer køyretøy kan søkje om kreditt for eingongsavgifta.

Frå 1. januar 2016 må du sende søknad om kreditt for eingongsavgifta elektronisk via Altinn.
Søknadsskjemaet erstattar Toll- og avgiftsdirektoratet sitt skjema RD-0011 Søknad om registrering som avgiftspliktig verksemd for eingongsavgift

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.