Søknad om mellombels bruk av køyretøy registrert på Svalbard

Skjema

  • Skriv ut

Dersom du er fastbuande på Svalbard og skal på ferie til Noreg, kan du søkje om løyve til å bruke køyretøyet. Du kan få innvilga køyreløyve for inntil tre månader per kalenderår.  Du må søkje om køyreløyve før du tek med bilen til Noreg.

Frå 1. januar 2016 må du sende søknad om mellombels bruk av køyretøy registrert på Svalbard elektronisk via Altinn.
Søknadsskjemaet erstattar Toll- og avgiftsdirektoratet sitt skjema RD-0050 Søknad om mellombels bruk av Svalbardregistrerte køyretøy i samband med ferieopphald på fastlandet.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.