Søknad om opphøyr av køyretøy som drosje eller overføring av køyretøy til anna løyve

Skjema

  • Skriv ut

Dersom du har eit køyretøy som er registrert som drosje og

  • køyretøyet ikkje skal nyttast som drosje lenger, eller
  • køyretøyet skal vidareførast som drosje på eit anna drosjeløyve,

må du søkje Skatteetaten om opphøyr av køyretøy som drosje eller overføring av køyretøy til anna løyve.

Du må søkje med organisasjonsnummeret til føretaket, ikkje ditt eige fødselsnummer.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.