Søknad om refusjon av vektårsavgift

Skjema

  • Skriv ut

Dersom køyretøy blir avregistrerte og står avregistrerte ut terminen, kan du få tilbakebetalt avgift for avregistreringsperioden. For å få refundert avgifta, må køyretøyet stå avregistrert ut terminen (30. juni / 31. desember kvart år).

Frå 1. januar 2016 må du sende søknad om refusjon av vektårsavgift elektronisk via Altinn.
Søknadsskjemaet erstattar Toll- og avgiftsdirektoratet sitt skjema Søknad om refusjon av vektårsavgifta. 

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.