Utrekning av alminneleg inntekt for enkeltpersonføretak på Svalbard

Skjema Gjeld for likningsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet Utrekning av alminneleg inntekt for enkeltpersonforetak (RF-1341) skal leverast av eigarar av enkeltpersonforetak som vedlegg til skattemeldinga. Skjemaet skal leverast av dei som har inntekt frå enkeltpersonføretak som er skattepliktige til Svalbard.

Skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og skriv inn opplysningar elektronisk. Frist for levering av skjemaet er det same som fristen for levering av skattemeldinga.

Ved utfylling av næringsoppgåve 1,2 eller 3 må inntekta fordelast mellom næringane i post 0402. I beskrivinga av næring gje opp Svalbard. RF-1341 er eit nytt skjema for utfylling i Altinn. For 2016 er skjemaet ikke tilpassa næringsoppgåven. Det krevs difor at Personinntekt for enkeltpersonforetak (RF-1224) må fyljast ut. Det betyr at du for inntektsåret 2016 må levere både RF-1224 og RF-1341. Skattekontoret vil syte for at det ikkje blir dobbel fastsettjing.

Har du spørsmål, kontakt Svalbard skattekontor.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.