Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgifta er fjerna frå og med  2014

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Arveavgifta vart fjerna frå og med 2014.

Sjå satsane for 2013.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.