Bilgodtgjersle (kilometergodtgjersle)

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgivar kan betale ut kilometergodtgjersle til arbeidstakar for yrkeskøyring med privatbil. Deler av denne godtgjersla skal det skattast av.

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018 

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. 

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

 

*  «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er  4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer - totalt 4,20 kroner per kilometer. 

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.