Bilgodtgjersle (kilometergodtgjersle)

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgivar kan betale ut kilometergodtgjersle til arbeidstakar for yrkeskøyring med privatbil. Deler av denne godtgjersla skal det skattast av.

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.


Sats
Sats per kilometer til og med 10 000 km 4,05 kr
Sats per kilometer over 10 000 km 3,45 kr

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.