Bilsatsar – firmabil der fordelen ikkje står i høve til listeprisen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 54 000 for inntektsåret 2018, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvis standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.