Bilsatsar – firmabil der fordelen ikkje står i høve til listeprisen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Fordelen blir på forskotsstadiet fastsett til kr 52 000 for inntektsåret 2016, dersom firmabilordninga har vart heile året. Dette gjeld både der standardfordelen basert på listepris blir for høg eller for låg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.