Bilsatsar – firmabil som fell utanfor standardreglane

Sats

  • Skriv ut

Virkeområdet for regelen om "firmabiler som fell utanfor standardreglane" er endra fra og med 2016 grunna nye reglar for yrkesbil. Sats og nytt regelverk som gjeld fra og med 2016 finn du her.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, som gjaldt til og med 2015, vil fra og med 2016 kun gjelde for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser. 
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Ved privat bruk av firmabil som fell utanfor standardreglane reknar ein ut fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og anna privat køyring etter ein sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstig 4000 km skal fordelen reknast ut etter ein sats på kr 1,50 per km.

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.