Finnmarksfrådraget

Sats

  • Skriv ut

Finnmarksfrådraget er eit særskilt inntektsfrådrag for deg som er skattemessig busett i Finnmark og Nord-Troms. Frådraget blir gitt automatisk når ein reknar ut skatten, på grunnlag av skattestad, og skal ikkje førast i skattemeldinga (sjølvmeldinga).

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Klasse 1 15 000 kroner
Klasse 2 15 000 kroner

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.