Forseinkingsrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Dersom du betalar skattar og avgifter for seint, må du i tillegg betale forseinkingsrenter. Rentesatsen blir fastsett av Finansdepartementet. Rentesatsen blir fastsett kvart halvår, med verknad frå 1. januar og 1. juli.

Rekn ut kor mykje du må betale  må betale i forseinkingsrenter (kalkulator hjå Finansdepartementet)

Dersom Skatteetaten betalar ut skattar eller avgifter for seint, blir det ytt forseinkingsrenter. 

 

RentetyparFrå 1. januar 2018Frå 1. juli 2018
§ 11-1 Renter ved forseinka betaling 8,50 %  
§ 11-3 Renter ved forseinka utbetaling 8,50 %  

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.