Forskotssatsar for trekkfri kostgodtgjersle

Sats

  • Skriv ut

På reiser med overnatting er staden der overnattinga skjer (type losji) avgjerande for kva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjersle. Trekkfri kostgodtgjersle er det som kan betalast ut utan at det skal gjennomførast forskotstrekk.

Kostgodtgjersle er ei godtgjersle som arbeidstakar kan få for å dekkje meirutgifter til mat på tenestereise.

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.