Frådrag for reiser mellom heim og arbeid

Sats

  • Skriv ut

Du får frådrag for reiser mellom heim og fast arbeidsstad (arbeidsreiser) uavhengig av dei faktiske utgiftene dine eller kva kommunikasjonsmiddel du brukar. Frådraget blir rekna ut etter den kortaste strekninga mellom heim og fast arbeidsstad etter sats.

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Sats per km 1,50 kr/ 0,70 kr* 
Nedre grense for fradraget 15 000 kr 

*Utover 50 000 km blir det gitt frådrag på 0,70 kr per km.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.