Fribeløp for ungdom

Sats

  • Skriv ut

Studentar og skuleungdom kan tene inntil 55 000 kroner utan å betale skatt.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

  • Tener du 50 000 kroner eller mindre i 2016, skal du ha eit frikort
  • Tener du meir enn 50 000 kroner i 2016, må du ha eit skattekort

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.