Kjeldeskatt på utbytte – satsar

Sats

  • Skriv ut

Her finn du kjeldeskattsatsar som selskapet skal bruke når selskapet deler ut utbytte til utanlandske aksjonærar (gjeld felt i post 21 i Aksjonærregisteroppgåva).

Satsen gjeld for inntektsåret 2009

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Land Sats i %
Albania 15
Argentina 15
Aserbajdsjan 15
Australia 15
Bangladesh 15
Barbados 15
Belgia 15
Bulgaria 15
Canada 15
Chile 15
Danmark 15
De Nederlandske Antiller 15
Egypt 15
Elfenbenskysten 15
Estland 15
Finland 15
Frankrike 15
Færøyene 15
Gambia 15
Grønland 15
Hellas 20
Indonesia 15
Irland 15
Island 15
Israel 15
Italia 15
Jamaica 15
Japan 15
Kasakhstan 15
Kina 15
Kroatia 15
Kypros 5
Latvia 15
Litauen 15
Luxenbourg 15
Malawi 5
Malaysia 0
Malta 15
Marokko 15
Mexico 15
Nederland 15
Nepal 15
New Zealand 15
Nord-Irland 15
Pakistan 15
Polen 15
Portugal 15
Romania 10
Russland 10
Senegal 16
Serbia 15
Sierra Leone 5
Singapore 15
Slovakia 15
Slovenia 15
Spania 15
Sri Lanka 15
Storbrittania 15
Sveits 15
Sverige 15
Sør-Afrika 15
Sør-Korea 15
Tanzania 20
Thailand 15
Trinidad og Tobago 20
Tsjekkia 15
Tunisia 20
Tyskland 15
Uganda 15
Ukraina 15
Ungarn 10
USA 15
Venezuela 10
Vietnam 15
Zambia 15
Zimbawe 20
Østerrike 15
Andre land 25

Vedlegg

 Kildeskatt på utbytte - satser

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.