Kost og losji - sats for beskatting av fordel

Sats

  • Skriv ut

Heilt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovudregel skattepliktig og skal skattleggjast etter fastsette satsar.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Satsar for trekkpliktige naturalytingar m.m.

Fri kost og losjiSatsar per døgn
Fritt opphald - kost og losji kr 120
Fri kost - alle måltid kr 87
Fri kost - to måltid kr 68
Fri kost - eitt måltid kr 45
Fritt losji - eitt eller delt rom kr 33

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.