Landkodar for innlevering av papir

Sats

  • Skriv ut

I post 19 i aksjonærregisteroppgåva finst det eit felt som heiter landkode. Har aksjonæren verken fødselsnummer, D-nummer, eller utanlandsk aksjonær-ID, skal vedkomande identifiserast med namn og adresse, i tillegg til landkode.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Her finner du landkoden for det land aksjonæren er bosatt i og som skal fyllast inn i feltet.

Tilsvarende landkodar gjeld for landkodefeltet i aksjonærregisteroppgåvas post 21.

Vedlegg

 Landkodar for innlevering på papir

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.