Maksimale effektive marginale skattesatsar

Sats

  • Skriv ut

Den effektive marginale skattesatsen svarar til den prosenten du må betale i skatt av den neste krona du tener (fleire skattesatsar aukar ved høgare inntekt og fribeløpa kan vere brukte opp).

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.


Sats
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgivaravgift 47,2 %
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgivaravgift * 53,7 %
Pensjonsinntekt 44,1 %
Primærnæringsinntekt ** 50,4 %
Anna næringsinntekt 50,4 %
Utbytte og uttak *** 46,7 %

* Avrunda.

** For uførepensjonistar m.m. som skattar etter skatteavgrensingsregelen, kan den høgaste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 %.

*** Inkludert 27 % selskapsskatt.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.