Rente for utrekning av normpris ved avvikande betalingsvilkår

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Etter § 4 i forskrift av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen skal det foretas en justering av normprisen ved salg av olje med kreditt ut over 30 dager. Justeringen foretas med utgangspunkt i rentesatsen for statskasseveksler med 12 måneders løpetid, tillagt 0,5 prosent.

Dagrenten kan dermed beregnes til 0,003 prosent ((0,50 + 0,5) / 365). 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.