Rentesatsar på tilgodebeløp, restskatt og resterande skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Rentetillegget på restskatt er 0,38 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2016 til forfall første termin restskatt i 2017.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,38 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2016 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2017. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,38 prosent per år fra 31. mai 2017 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentesats på restskatt og tilgodebeløp for upersonlige skattyter

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0,38 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2017 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodgjørelsen 0,38 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2017 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.