Rettsgebyr

Sats

  • Skriv ut

Rettsgebyr er eit grunngebyr for å rekne ut betaling for visse tenester i offentleg verksemd.

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

 Beløp
½ gonger rettsgebyret kr 565
1 rettsgebyr kr 1 130
2 gonger rettsgebyret kr 2 260
8 gonger rettsgebyret kr 9 040
15 gonger rettsgebyret kr 16 950

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.