Rettsgebyr

Sats

  • Skriv ut

Rettsgebyr er eit grunngebyr for å rekne ut betaling for visse tenester i offentleg verksemd.

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.


Beløp
½ gonger rettsgebyret kr 430
1 rettsgebyr kr 860
2 gonger rettsgebyret kr 1 720
8 gonger rettsgebyret kr 6 880
15 gonger rettsgebyret kr 12 900

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.