Særfrådrag for uførleik

Sats

  • Skriv ut

Reglane om særfrådrag for uførleik er oppheva frå og med inntektsåret 2015.

Satsen gjeld for inntektsåret 2014

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.


Per månad Per år
Helt særfrådrag for uførleik  2 667 kroner 32 004 kroner 
Halvt særfrådrag for uførleik  1 334 kroner  16 008 kroner 

Er du uførepensjonist, får du særfrådrag for uførleik når

  • du er minst 2/3 ufør – heilt særfrådrag 
  • mindre enn 2/3 ufør – halvt særfrådrag

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.