Kost og losji – sats for frådrag

Sats

  • Skriv ut

Satsane for meirutgifter til mat (kost) avheng av korleis du bur.

Satsen gjeld for inntektsåret 2017

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Dersom du overnattar ein annan stad enn heime på grunn av jobb, kan du ha krav på frådrag for meirkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med meir.

Mat (kost)

Satsane for meirutgifter til mat (kost) avheng av korleis du bur.

 

Type losji

Sats per døgn

Hotell med frukost: 586 kroner 
Hotell utan frukost:

733 kroner 

Bustad med kokemoglegheiter: 205 kroner 
Bustad uten kokemoglegheiter: 

315 kroner 

Overnatting i eiga campingvogn 61 kroner 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.