Trekktabellar i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgivarane kan nytte tabellane ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det

Trekktabellene for 2018

Trekktabellene for 2018 er lagt ut samlet i én tekstfil som inneholder alle tabellene.

Er du arbeidsgiver og har spørsmål om trekktabellene, send en e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Se også program for beregning av skattetrekk.

Trekktabellene har fem kolonner. De inneholder:

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

Trekkperiode:
1: måned 
2: 14 dager 
3: uke
4: 4 dager
5: 3 dager
6: 2 dager 
7: 1 dag

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjoner
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjoner

Oversikt over tabelltrinnene

Vedlegg

Tabellene for 2018

 Alle tabellene i en tekst-fil, pakket i en zip-fil

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.