Trekktabellar i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgivarane kan nytte tabellane ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

 

 Trekktabellane for 2016

Trekktabellane for 2016 er lagde ut samla i éi tekstfil som inneheld alle tabellane (denne finst òg i ein komprimert versjon (zip-fil)). Dei er lagde ut kvar for seg, med éi fil for kvar trekktabell (det finst òg ei zip-fil der alle er samla). Er du arbeidsgivar og har spørsmål om trekktabellane, send ein e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Sjå òg i dokumentasjonen og programmet for utrekning av skattetrekk, inntektsåra 2015 og 2016.

Trekktabellane har fem kolonnar. Dei inneheld:  

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

1: månad

2: 14 dagar

3: veke

4: 4 dagar

5: 3 dagar

6: 2 dagar

7: 1 dag 

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjonar
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjonar

Oversikt over tabelltrinna

Vedlegg

Vil du laste ned og lagre ein eller fleire av filane, høgreklikker du på ønska fil og vel Lagre mål som...

Tabellene samla

 Alle tabellene i ei tekst-fil, pakka i ei zip-fil (2 Mb)

 Alle tabellene i ei tekst-fil  (8 Mb)

 

Tabellene kvar for seg

 Kvar tabell i ei eige tekst-fil, alle filane pakka i ei zip-fil (2 Mb)

Kvar tabell i sin egen tekst-fil (hver fil mellom 70 og 150 Kb):

0100.txt

0101.txt

0200.txt

0201.txt

6300.txt

6350.txt

6400.txt

6450.txt

6500.txt

6550.txt

6600.txt

6650.txt

6700.txt

6800.txt

7100.txt

7101.txt

7102.txt

7103.txt

7104.txt

7105.txt

7106.txt

7107.txt

7108.txt

7109.txt

7110.txt

7111.txt

7112.txt

7113.txt

7114.txt

7115.txt

7116.txt

7117.txt

7118.txt

7119.txt

7120.txt

7121.txt

7122.txt

7123.txt

7124.txt

7125.txt

7126.txt

7127.txt

7128.txt

7129.txt

7130.txt

7131.txt

7132.txt

7133.txt

7150.txt

7160.txt

7170.txt

7200.txt

7201.txt

7202.txt

7203.txt

7204.txt

7205.txt

7206.txt

7207.txt

7208.txt

7209.txt

7210.txt

7211.txt

7212.txt

7213.txt

7214.txt

7215.txt

7216.txt

7217.txt

7218.txt

7219.txt

7220.txt

7221.txt

7222.txt

7223.txt

7224.txt

7225.txt

 7226.txt

 7227.txt

 7228.txt

 7229.txt

 7230.txt

 7231.txt

 7232.txt

 7233.txt

 7250.txt

 7260.txt

 7270.txt

 7300.txt

 7350.txt

 7400.txt

 7450.txt

 7500.txt

 7550.txt

7600.txt

7650.txt

7700.txt

7800.txt

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.