Trekktabellar i tekstformat

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgivarane kan nytte tabellane ved test av skattetrekk i lønnssystem.

Satsen gjeld for inntektsåret 2017

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Her kan du også skrive ut den enkelte tabell dersom du har behov for det

 Trekktabellane for 2017

Trekktabellane for 2017 er lagde ut samla i éi tekstfil som inneheld alle tabellane (denne finst òg i ein komprimert versjon (zip-fil)). Dei er lagde ut kvar for seg, med éi fil for kvar trekktabell (det finst òg ei zip-fil der alle er samla). Er du arbeidsgivar og har spørsmål om trekktabellane, send ein e-post til forskudd@skatteetaten.no. Andre kan ta kontakt her

Sjå òg i dokumentasjonen og programmet for utrekning av skattetrekk, inntektsåra 2016 og 2017.

Trekktabellane har fem kolonnar. Dei inneheld:  

Kolonne 1 (A) Tabellnummer 4 posisjoner
Kolonne 2 (B)

1: månad

2: 14 dagar

3: veke

4: 4 dagar

5: 3 dagar

6: 2 dagar

7: 1 dag 

1 posisjon

Kolonne 3 (C) Tabelltype
0: Lønn
1: Pensjon
1 posisjon
Kolonne 4 (D) Trekkgrunnlag 5 posisjonar
Kolonne 5 (E) Trekk 5 posisjonar

Oversikt over tabelltrinna

Vedlegg

Tabellene samla

 Alle tabellene i ei tekst-fil, pakka i ei zip-fil (2 Mb)

 Alle tabellene i ei tekst-fil  (8 Mb)

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.