Føretak i økonomiske vanskar

  • Skriv ut

Føretak som blir rekna for å vere i økonomiske vanskar, må i utgangspunktet nytte den høgaste satsen (14,1 %) i alle soner. Føretak i økonomiske vanskar kan likevel ta imot bagatellmessig støtte i form av eit årleg fribeløp.  

Føretak i økonomiske vanskar er definert i ESA-retningslinjene om statsstøtte til føretak i vanskar. Dersom du lurer på kva for vilkår ein stiller for å kunne rekne eit føretak for å vere i økonomiske vanskar etter det nemnde regelverket, finn du meir informasjon om det i SKD-melding om arbeidsgivaravgift til folketrygda.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.