Eg driv enkeltpersonføretak og har berre éin tilsett, må eg føre opp den tilsette i lista kvar dag?

Ja. Når føretaket har tilsette, skal både innehavaren og den tilsette førast opp i lista kvar dag.