Eg er dagleg leiar på ein bilverkstad, der alle tilsette har høve til å bruke bilverkstaden på såkalla "hobbykveldar" to gonger i månaden. Skal vi skrive oss inn og ut av personallista på desse hobbykveldane?

Ja, personallista skal òg omfatte ulønna personale. Det kan vere greitt å føre ei oversikt over desse hobbykveldane, eller merkje desse av i personallista, slik at ein kan forklare kvifor timane i personallista ikkje skal vere lønna.