Eg er eigar av ein liten restaurant der eg òg er dagleg leiar. Skal eg skrive meg inn og ut av personallista eller er det berre dei tre tilsette som skal stå oppført i lista?

Ja, både dagleg leiar og anna personale skal stå på lista, dvs. at personallista skal omfatte alle som arbeider i verksemda.