Eg har kassaapparat med personallistefunksjon. Må eg likevel føre personalliste manuelt i ei bok?

Om du har forsikra deg om at systemet ditt oppfyller krava til personalliste, og du kan ta utskrift på arbeidsstaden ved kontroll, er det heilt greitt å bruke elektroniske system.