Er det berre dei som har fått bok i posten som må føre personalliste?

Nei. Med verknad frå 1. januar 2014 er det innført krav om å føre personalliste for serveringsstader, frisørar og skjønnheitspleiarar, i tillegg til bilverkstader og bilpleiebransjen. Dersom verksemda di tilhøyrer ein av desse bransjane har du plikt til å føre personalliste.