Vi driv eit lite fjellhotell der omsetninga berre består av romutleige med frukostservering. Rekneskapstala dei siste åra viser at omsetninga av frukost utgjer mellom 15 og 18 % av den samla omsetninga. Skal vi føre personalliste?

Nei, så lenge omsetninga av frukost ikkje overstig 25 % av den samla omsetninga, har de ikkje plikt til å føre personalliste. Les meir om unnataket