Dersom du får varsel om at ein arbeidstakar har endra skattekortet sitt, må du hente inn det nye skattekortet.

Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Arbeidsgivar:Bestill elektronisk skattekort

  • Skriv ut