Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Slik trekkjer du rett skatt – steg for steg

  • Skriv ut

Hent skattekort for dei tilsette

Som arbeidsgivar er du ansvarleg for å hente skattekorta for alle dei tilsette ved overgangen til eit nytt inntektsår.

Skattekorta må hentast før første lønnskøyring. Ved nytilsetjingar i løpet av året skal dette gjerast før første lønnskøyring for den nytilsette.

Du kan hente skattekort på to måtar:

  • Bestill skattekort utan eit lønnssystem. Du får tilgang til skattekorta med det same, og dei blir sendt direkte til "Min meldingsboks" i Altinn. 
  • Bestill skattekort via eit lønnssystem Dersom du har eit lønnssystem, tilrår vi at du tek kontakt med lønnssystemleverandøren din før du tek i bruk denne tenesta. Skattekorta blir sende til "Min meldingsboks" i Altinn og/eller til lønnssystemet ditt.

Henting av frikort

Frikort blir henta på same måte som vanlege skattekort. Den tilsette må ha bestilt frikortet før du som arbeidsgivar kan hente det. Med frikortet følgjer heile eller delar av fribeløpet.

Dersom du får 0 i beløp, inneber det at skattytaren må tildele deg eit beløp. Dette skjer dersom ein annan arbeidsgivar har henta frikortet før deg.

Du vil få varsel om endra skattekort når skattekortet eller frikortet er klart til å hentast.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.