Slik trekkjer du rett skatt – steg for steg

  • Skriv ut

Korrigere feil i forskotstrekk

Utgangspunktet er at den tilsette ikkje skal få tilbakebetalt for mykje trekt forskotstrekk før ved skatteoppgjeret. Forskotstrekket kan likevel korrigerast i a-ordninga dersom feilen blir oppdaga før terminforfall.

Dersom du har gjennomført forskotstrekk etter gammalt skattekort fordi du ikkje hadde tilgang på det nye, eller du har trekt 50 % fordi du ikkje i det heile hadde tilgang på skattekortet til den tilsette, kan du korrigere forskotstrekket i det same inntektsåret så snart du får inn det nye skattekortet.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.