Slik trekkjer du rett skatt – steg for steg

  • Skriv ut

Kva gjer eg dersom ein tilsett manglar skattekort?

Du får melding frå Skatteetaten dersom ein tilsett ikkje har skattekort/frikort.

Den tilsette må då sjølv bestille skattekort før du kan hente det.

Du som arbeidsgivar kan søkje om skattekort på vegne av ein utanlandsk ansatt.

  • Dersom du likevel manglar skattekort før lønnskøyring, kan du bruke den tilsette sitt skattekort frå fjoråret for å trekkje skatt av utbetalingar i januar.
  • Manglar skattekort ved utbetalingar resten av året, skal du trekkje 50 prosent i skatt av lønn og 30 prosent av pensjonar og andre trygdeytingar til den tilsette har bestilt skattekort. Informer om dette, og be den tilsette bestille skattekort/frikort.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.