Slik trekkjer du rett skatt – steg for steg

  • Skriv ut

Sjekk at utbetalinga er høgare enn minstebeløpet

Før du som arbeidsgivar hentar skattekort og trekkjer skatt, må du sjekke at løna er høgare enn minstebeløpet.

Sjå oversikta med minstebeløp nedanfor. Du treng ikkje å hente skattekort ved utbetaling av feriepengar for i fjor.

Arbeidsforhold: Beløp det ikkje skal trekkjast skatt for: Periode:
Vanlege arbeidsgivarar Før du som arbeidsgivar hentar skattekort og trekkjer skatt, må du sjekke at løna er høgare enn minstebeløpet. Per kalendermånad
Skattefrie selskap, foreiningar og institusjonar Lønnsutbetalingar på inntil kr 8 000 Per inntektsår
Personlege arbeidsgivarar Lønnsutbetalingar på inntil kr 6 000 Per inntektsår

Her finn du meir informasjon om beløpsgrensene.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.