Slik trekkjer du rett skatt – steg for steg

  • Skriv ut

Tilsette med D-nummer

Utanlandske arbeidstakarar som skal opphalde seg og jobbe i Noreg for ein kortare periode, får tildelt D-nummer.

Ettersom opphaldet er mellombels, får ein berre skattekort for inneverande år. Ved årsskiftet må arbeidstakaren søkje om nytt skattekort. Når søknaden om skattekort er handsama, kan du hente dette elektronisk.

Når skattytaren har fått tildelt skattekort, vil du få varsel dersom du tidlegare har prøvd å hente dette.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.