Kva inneber elektronisk skattekort for deg som arbeidsgivar?

Du kan bestille skattekort for dei tilsette via lønnssystemet ditt eller via skatteetaten.no.

  • Du blir varsla dersom nokon av dei tilsette endrar skattekortet, og du har ansvaret for at skattekortopplysningane blir oppdaterte før neste lønnskøyring.
  • Du må ha tilgang til dei tilsette sine fødselsnummer/D-nummer for å hente elektronisk skattekort for dei tilsette.
  • Du har berre lov til å hente elektronisk skattekort for personar du skal betale ut trekkpliktige ytingar til.
  • Dei tilsette får melding om at du har henta skattekort for dei.
  • Dersom du som arbeidsgivar er usikker på om du er hovud- eller biarbeidsgivar, må du avklare dette med den tilsette. Dette gjeld berre for tilsette med tabellkort.