Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Eg har bestilt via lønnssystem. Kva tyder feilmeldingane?

Ugyldig eller manglande vedlegg:

Den innsende fila er ikkje i samsvar med Skatteetaten sine spesifikasjonar. Får du denne meldinga, kan det vere feil formatering i fila. Ta kontakt med lønnssystemleverandøren din.

Feil fødselsnummer / feil organisasjonsummer:

Fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret i fila er ikkje gyldig. Ny førespurnad må sendas inn med korrekt arbeidstakeridentifikator/arbeidsgiveridentifikator.