Kan eg som rekneskapsførar hente skattekort for kunden sine tilsette?

Ja. For å hente skattekort treng du informasjon om den tilsette sitt fødselsnummer og ha ei utfyllar/innsendar-rolle i Altinn. Dersom du skal hente for fleire kundar i ein førespurnad, må du representere ditt eige rekneskapsbyrå.