Korleis hentar du elektronisk skattekort utan lønnssystem?

Du kan bruke RF- 1307 for å hente skattekort utanfor eit lønnssystem.