Korleis hentar eg frikort?

Frikort blir henta på same måte som vanlege skattekort. Den tilsette må ha bestilt frikort før du som arbeidsgivar kan hente det. Med frikortet følgjer heile eller delar av fribeløpet. Viss du får 0 i beløp, inneber det at skattytaren må tildele deg eit beløp. Dette skjer dersom ein annan arbeidsgivar har henta frikortet før deg.