Korleis hentar eg skattekort elektronisk via eit lønnssystem?

Lønnssystemleverandøren din kan gi deg informasjon om korleis dette skal gjerast i ditt lønnssystem,