Kva for opplysningar får du som arbeidsgivar/rekneskapsførar?

Du får berre den informasjonen som er naudsynt for å sikre rett forskotstrekk. 
I hovudsak er dette opplysningar om tabell, trekkprosent og kommunenummer. For å hente eit skattekort, må du ha fødselsnummer/D-nummer til den du vil hente skattekort for.