Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Kva for tilgjenge treng eg i Altinn for å hente skattekort?

Du treng rolla: Utfyllar/innsendar.